Czym jest rehabilitacja? Komu przysługuje? I co najważniejsze – kto powinien pomagać w jej przeprowadzeniu ? Oficjalne definicji Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie, mające na celu przywrócenie im całkowitej lub częściowej sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej, zdolności do pracy i umożliwienie brania czynnego udziału w życiu publicznym. Rehabilitacja to proces medyczno–społeczny, który…