Poznanie świata odbywa się za pomocą wszystkich zmysłów, jednak najwięcej informacji ze świata zewnętrznego, dociera do nas przez nasz wzrok. Gdy jesteśmy dziećmi z zaciekawieniem przyglądamy się wszystkiemu i wszystkim tym, którzy nas otaczają. Z czasem idziemy do szkoły, a tam czytając i wpatrując się w podręczniki zdobywamy wiedzę. Wraz z rozwojem nauki, coraz większy nacisk kładzie się na edukację, co prowadzi do spędzania przez…