Przy obecnej sytuacji demograficznej w Polsce co roku na świat przychodzi około 400 tysięcy maluchów. Niestety 10% z nich jest obarczone jedną lub wieloma wadami rozwojowymi. Skąd wiemy to tak dokładnie? Tak ścisłe informacje pochodzą z rejestru wrodzonych wad rozwojowych, który pozwala ściśle monitorować sytuacje właśnie w tej materii. Wszystkie te dzieci, podobnie zresztą jak te doznające uszczerbku na zdrowiu w inny sposób, wymagają specjalistycznego…