Najkorzystniejsze jest sięgnięcie po środek przeciwbólowy, jak tylko ból się pojawia. Działanie leku jest wówczas bardzo skuteczne i ból szybko ustępuje. Środki bólowe należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, lub zgodnie z załączonymi przy nich ulotkami. Nie należy przekraczać dawkowania, nawet w przypadku nie ustępowania bólu. W takiej sytuacji konieczne jest skontaktowania się z lekarzem prowadzącym, który zmieni dawkowania, rodzaj leku lub podejmie jakieś inne…