Wielu młodych ludzi wybiera po szkole gimnazjalnej kierunek liceum biologia-chemia. Tak było również w przypadku mojego dziecka. Zainteresowania przedmiotem chemii spowodowały podjęcie właśnie takiej decyzji. Szkoła jak szkoła, uczyć się trzeba, a specjalizacja na drugim roku pozwala mieć mniej godzin historii, jeśli oczywiście ktoś nie lubi, w zamian za dodatkowe godziny chemii i biologii. W klasie maturalnej spytałam ją co ma zamiar robić po ukończeniu…