Leczenie schizofrenii - co wiedzieć? Leczenie schizofrenii jest bardzo trudne - obejmuje różne metody, zajmuje kilka lat, a ponadto zależy od indywidualnych możliwości pacjenta. Pierwszym krokiem jest zastosowanie odpowiednich leków, dających efekt uspokojenia i działających antydepresyjnie. W przypadku silnych objawów może być też konieczna hospitalizacja lub inna, aczkolwiek także zamknięta forma leczenia - chociażby w specjalnym ośrodku dla schizofreników. Jeśli chodzi o leczenie schizofrenii Warszawa,…